תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581a734a8</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A379\100-14t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"אדוני היושב ראש, חברי הכנסת [...]", נאום מאת משה קול בשם המפלגה הליברלית העצמאית בדבר חוק ההגנה על חוסים, בישיבה ח' של הכנסת, שהתקיימה ביום 08.12.1965 (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), בצירוף טיוטת התדפיס (ארבעה עמודים) המכיל את הנאום הנ"ל</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>