תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581a92888</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\13943\e</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>דער אנטוויקלונגס - בודזשעט פארן יאר 1953 \ 1954: רעדע פונעם פינאנס - מיניסטער לוי אשכול אין דער כנסת - זיצונג פון נכ"ב אב תשי"ג (3.8.53). ארויסגעגעבן דורך דער אפטיילונג פאר אינפארמאציע ביים פינאנס - מיניסטעריום.</description><writer>ישראל. פינאנס - מיניסטעריום. אפטיילונג פאר אינפארמאציע.</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>