תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581ac3461</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\5631</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"הארץ" [עיתון]. ארבעים שנה, 1897 - 1937 לקונגרס הציוני, לכינוס הקונגרס הציוני העשרים בציריך ("תוספת לקוראי "הארץ", תל אביב, יום ג', כ"ו אב תרצ"ז, 3.8.1937")</description><writer></writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>תל אביב</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1937</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>"הארץ"</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>27 ס"מ.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>