תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581afe977</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S51\210\1-2kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל עשירי הציבור התימני ובו נזיפה בעשירים התימנים בעקבות דברי ההשמצות אשר הם מוציאים על פקידי התאחדות התימנים בעניין חתימת ההסכם עם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים</description><year_date>1944</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name></designer_name><creator_group></creator_group><printing_house>"אחדות דפוס קואופרטיבי בע"מ"</printing_house><language></language><length>0</length><width>0</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>