תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581b07244</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>true</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\76515</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>היישוב הישן הספרדי בארץ ישראל</description><writer>בן-האה ירון, הלד דילהרוזה מוכל</writer><description_eng>The Old Sephardi Yishuv in Eretz Israel</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng>Ben-Zvi Institute, The Hebrew University of Jerusalem</publishing_house_eng><publishing_year>2023</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>מכון יצחק בן-צבי, האוניברסיטה העברית בירושלים</publishing_house><publishing_house_eng>Ben-Zvi Institute, The Hebrew University of Jerusalem</publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name>קהילות חשראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים</serie_name><serie_name_eng>Jewish Communities in the East in the Nineteenth and Twentieth Centuries</serie_name_eng><keywords></keywords><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\76515

מחבר: בן-האה ירון, הלד דילהרוזה מוכל

מקום הוצאה בלועזית: Ben-Zvi Institute, The Hebrew University of Jerusalem

שם הוצאה: מכון יצחק בן-צבי, האוניברסיטה העברית בירושלים


שם הסדרה בלועזית: קהילות חשראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים