תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581b126be</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\57090</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>קו ההגנה ביהודה ושומרון</description><writer>שלו אריה</writer><description_eng>The West Bank: Line of Defense</description_eng><writer_eng>Shalev Aryeh</writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>תל-אביב</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1982</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>הקיבוץ המאוחד; אוניברסיטת תל אביב, המרכז למחקרים אסטרטגיים</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name>קו אדום, 7. ספרי המרכז למחקרים אסטרטגיים</serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\57090

מחבר: שלו אריה


מקום הוצאה: תל-אביב

שם הוצאה: הקיבוץ המאוחד; אוניברסיטת תל אביב, המרכז למחקרים אסטרטגיים


שם הסדרה בלועזית: קו אדום, 7. ספרי המרכז למחקרים אסטרטגיים