תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581b15425</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\59663\ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>הקרן הקיימת לישראל כגורם בעיצוב הנוף הישובי של ארץ ישראל מאז הקמתה ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, 1897-1914</description><writer>שילוני צבי</writer><description_eng>The Jewish National Fund as a Factor in Shaping the Colonized Landscape of Eretz-Israel, from the Time of its Foundation to the Outbreak of World War I, 1897-1914</description_eng><writer_eng>Shiloni Zvi</writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1987</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>האוניברסיטה העברית (דיסרטציה)</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>2 כרכים</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>