תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581b17817</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\14036</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>עמנואל ברשי, איש תל-עמל</description><writer></writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>תל-עמל</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1948</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>תל-עמל (ניר דוד), קיבוץ השומר הצעיר</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>עמנואל ברשי, חבר קיבוץ השומר הצעיר תל-עמל (ניר-דוד), סרן בצבא ההגנה לישראל, נפל בקרבות הנגב ביום כ"א כסלו תש"ט, 23.12.1948</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\14036


שם הוצאה: תל-עמל (ניר דוד), קיבוץ השומר הצעיר


הערות: עמנואל ברשי, חבר קיבוץ השומר הצעיר תל-עמל (ניר-דוד), סרן בצבא ההגנה לישראל, נפל בקרבות הנגב ביום כ"א כסלו תש"ט, 23.12.1948