תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581b1b7d5</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S61\416-3t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"פועלים שואלים...", מחברת בעניין זכויות עובדים מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, המחלקה לאגוד מקצועי והמדור לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי, מאי 1962</description><document_date>null</document_date><language></language></PropData></CzaSearchDataReturnList>