תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581b3a63b</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A486\480-7t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"כה אמר פרישמן : פרקי שיחות וזכרונות" מאת א.[אליעזר] שטיינמן. "ספריית פועלים \ דורון". הוצאת "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר", מרחביה [1950] (עמ' 160 - 167, העתק בהדפסת צילום)</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>