תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158000132c</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>S63</symbol><object_name>S63 - לשכת לוי אשכול תל-אביב</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1949</from_year><to_year>1952</to_year><description_eng>Office of Levi Eshkol, Tel-Aviv</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>1.3</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
תזכיר מאת חברת "מקורות" על התכנית לדרום יהודה 1950- 1950 S63\84
תוכנית ממשלתית לפיתוח החרושת לשנים 1953-1950 מאת המחלקה למחקר כלכלי במשרד ראש הממשלה 1950- 1950 S63\110
מכתב בעניין ארגון המשקים הזעירים (ארגון אבטיחי) 1949- 1949 S63\111\2
פרוטוקול מישיבות הוועדה לבנייני משק של הסוכנות היהודית 1949- 1949 S63\116
התכתבות בעניין הצעה מאת עובד שיפריס להקמת מכון לגנטיקה שימושית של זרעים 1942- 1949 S63\107
דין וחשבון כספי מאת ממשלת ישראל לתקופה 1.4.1952 - 31.3.1953 1952- 1953 S63\108
העתקי מכתבים שנשלחו לחברות ולבנקים 1941- 1941 S63\104
רשימות ישנות של תיקי החטיבה S63\123
דוח מאת ז. [?] מיטס על גידול האגבות לסיבים באפריקה המזרחית והצעת תוכנית לפיתוח הנגב 1949- 1949 S63\119
נתונים כספיים למאזן בנק הפועלים לשנת 1941 1941- 1941 S63\121
דין וחשבון מאת המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית לסוף חודש ספטמבר 1950- 1950 S63\100
חוברת הסוקרת חברות שקיבלו הלוואות מ"אוצר לתעשיה" 1949- 1949 S63\114