תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1580001330</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>S80</symbol><object_name>S80 - לשכת נחום גולדמן</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1953</from_year><to_year>1968</to_year><description_eng>Office of Nahum Goldmann</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>4.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות והתכתבות עם יחידים ומוסדות בעניין קרן הנשיא, בעיקר בעניין בקשות לסיוע כספי ומכתבי תודה 1968- 1970 S80\462
תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות והתכתבות עם יחידים ומוסדות בעניין קרן הנשיא, בעיקר בעניין בקשות לסיוע כספי ומכתבי תודה 1967- 1968 S80\461
תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות והתכתבות עם יחידים ומוסדות בעניין קרן הנשיא, בעיקר בעניין בקשות לסיוע כספי ומכתבי תודה 1962- 1964 S80\460
מכתב ותזכיר מאת נציגות אסירי מחנה הריכוז Ferramonti - Tarsia - Sued Italien אל נחום גולדמן בעניין השילומים, 21.4.1958 1958- 1958 S80\459
תוכנית להקמת קו צינור מים, ירדן-נגב. התוכנית כולל הערכות תקציביות ומפת תכנון. ינואר, 1958 1958- 1958 S80\458
סקירות מאת דוד כהן בעניין הכלכלה הישראלית: מגמות נוכחיות, תחזיות, ניתוחים ורשימות אישים מרכזיים. אפריל-מאי, 1958 1958- 1958 S80\457
העתקי נאומים ומאמרים מאת נחום גולדמן בעיקר בעניין מדינת ישראל והתנועה הציונית 1958- 1964 S80\456
העתקי נאומי הספד ומאמרי הנצחה של אישים ציוניים מאת נחום גולדמן 1934- 1959 S80\455
העתקי התכתבות, תזכירים, סיכומי שיחות וקטעים מתוך פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית בארצות הברית וועדת החרום לעניינים ציוניים בארצות הברית בין השנים 1943-1945, מועתקים מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך חיבור ביוגרפיה) 2- 2 S80\454
העתקי התכתבות, תזכירים, סיכומי שיחות דיפלומטיות וקטעים מתוך פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית בארצות הברית בין השנים 1947-1951, מועתקים מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך חיבור ביוגרפיה) 2- 2 S80\453
קבלות, חשבוניות, תדפיסי חשבון ומכתבי תודה של קרן הנשיא 1960- 1962 S80\452
העתק ההתכתבות בין נחום גולדמן ובין יעקב קלצקין (1917-1919). מועתק מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך כתיבת ביוגרפיה) 2- 2 S80\451