תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1580001330</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>S80</symbol><object_name>S80 - לשכת נחום גולדמן</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1953</from_year><to_year>1968</to_year><description_eng>Office of Nahum Goldmann</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>4.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
דו"חות והתכתבות בעניין עליית הנוער, בין היתר בעניין דוחות על פעילות, סיכומי החלטות, ענייני תקציב, ציון מאה שנה להנרייטה סאלד, האיחוד הבינלאומי לרווחת הילד (International Union for Child Welfare), התכתבות עם רחה פרייאר בדבר סכסוך עבודה עם עובדי עליית הנוער 1956- 1966 S80\251
התכתבות עם קהילות דתיות שונות בארץ ובחו"ל, בין היתר בעניין הקהילה הרפורמית בישראל, הקמת בתי כנסת, הקהילה הפלאשית, הקהילה הנוצרית, מוסלמית וקראית בישראל, גידול חזירים באדמות קק"ל 1956- 1966 S80\357
תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות והתכתבות עם יחידים ומוסדות בעניין קרן הנשיא, בעיקר בעניין בקשות לסיוע כספי ומכתבי תודה 1968- 1970 S80\462
תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות והתכתבות עם יחידים ומוסדות בעניין קרן הנשיא, בעיקר בעניין בקשות לסיוע כספי ומכתבי תודה 1967- 1968 S80\461
תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות והתכתבות עם יחידים ומוסדות בעניין קרן הנשיא, בעיקר בעניין בקשות לסיוע כספי ומכתבי תודה 1962- 1964 S80\460
מכתב ותזכיר מאת נציגות אסירי מחנה הריכוז Ferramonti - Tarsia - Sued Italien אל נחום גולדמן בעניין השילומים, 21.4.1958 1958- 1958 S80\459
תוכנית להקמת קו צינור מים, ירדן-נגב. התוכנית כולל הערכות תקציביות ומפת תכנון. ינואר, 1958 1958- 1958 S80\458
סקירות מאת דוד כהן בעניין הכלכלה הישראלית: מגמות נוכחיות, תחזיות, ניתוחים ורשימות אישים מרכזיים. אפריל-מאי, 1958 1958- 1958 S80\457
העתקי נאומים ומאמרים מאת נחום גולדמן בעיקר בעניין מדינת ישראל והתנועה הציונית 1958- 1964 S80\456
העתקי נאומי הספד ומאמרי הנצחה של אישים ציוניים מאת נחום גולדמן 1934- 1959 S80\455
העתקי התכתבות, תזכירים, סיכומי שיחות וקטעים מתוך פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית בארצות הברית וועדת החרום לעניינים ציוניים בארצות הברית בין השנים 1943-1945, מועתקים מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך חיבור ביוגרפיה) 2- 2 S80\454
העתקי התכתבות, תזכירים, סיכומי שיחות דיפלומטיות וקטעים מתוך פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית בארצות הברית בין השנים 1947-1951, מועתקים מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך חיבור ביוגרפיה) 2- 2 S80\453