תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158000134b</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L2</symbol><object_name>L2 - המשרד הארץ-ישראלי יפו תל-אביב ירושלים</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1908</from_year><to_year>1920</to_year><description_eng>Palestine Office, Jaffa (Tel-Aviv) - Jerusalem</description_eng><original_division_name>Palaestina Amt des Zionistischen Aktionskomitees</original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>23.8</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה במלואה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
חומר סטטיסטי בנוגע לבעלי מלאכה בארץ. כולל דו"חות בנוגע למצב הכלכלי בבית שאן, גנין וא-סאלט (עבר הירדן; ידיעות לגבי: בורסקאים (מעבדי עורות; אורגי שקים; צובעי אריגים; קדרים; פחחים; מלביני כלי נחושת; ייננים (יצרני יין; ירקנים; חנוונים; מפרזלי סוסים; שענים; כובענים; אופים; ספרים; רפדים; סורגי גרביים; בוני עגלות ועגלונים; מכיני מזרונים ושמיכות; טייחים; צורפי זהב; חוקקי מצבות; כובסים; צלמים; כורכי ספרים; חבתנים; ציירי שלטים; עובדי דפוס; בלנים (עובדים בבתי מרחץ; 1919- 1919 L2\219\3
תזכירים של המחלקה לסטטיסטיקה של המשרד הארץ ישראלי ביפו בנוגע לענפי מסחר שונים ביפו שכם וא-סאלט (עבר הירדן) 1919- 1920 L2\218
המשרד הארץ ישראלי בירושלים, התכתבות כללית עם אישים ומוסדות ישובים, אותיות N-Z. בין המוסדות והאישים המתכתבים: מכון פסטר, אריה בהם (כולל מאזנים כספיים של המכון; "המזרחי"; סופרי סתם; ישיבת שער השמיים; מושב זקנים וזקנות המאוחד;יקור חולים; הלוואה וחיסכון; ועד היהודים של העיר צפת (ש[?] מבשן); התאחדות המושבות בגליל התחתון; ועד העיר לקהילת האשכנזים (ירושלים) 1918- 1919 L2\244\2
קרן השקלים המרכזית, הבחירות לקונגרס. התכתבות ורשימות בקשר להפצת שקלים בארץ ישראל ובסוריה 1908- 1915 L2\36\1
התכתבות של המשרד הארץ ישראלי וועד החינוך בנוגע להעברת בתי הספר של חברת עזרה לרשות ועד הצירים. כולל מכתבים מאת ועד הצירים; מורי "עזרה"; ניסן טורוב 1918- 1918 L2\549
הנרי מורגנטאו (האב), שגריר ארצות הברית בקושטא. התכתבות בנוגע לביקורו בארץ ב1914, ובנוגע לעזרתו לישוב 1914- 1916 L2\42
מכתבים תזכירים ומאמרים של הלנה חנה כהן. כולל מכתב מארתור רופין אל שמריהו לוין בנוגע לבית הספר למוסיקה בירושלים 1914- 1914 L2\332
התכתבות ותזכירים בנוגע לחוקי הקרקעות, הגבלות ברכישת הקרקעות, ארגון היהודים בטורקיה, כולל מכתבים מאת: גד פרומקין; אהרון מני; אהרון אהרונסון; הרב בן ציון עוזיאל 1918- 1919 L2\365
ענייני המחאות והעברות כספים, התכתבות כללית. בין המתכתבים: בצלאל יפה; ועד המושבה יבנאל; אברהם הרצפלד; יעקב הרדג (Hardegg), הסוכן הקונסולרי של גרמניה ביפו; הגימנסיה העברית, יפו (חיים בוגרשוב ואליהו [?] ברלין); משה הופנקו; אברהם טיכו; מנשה מאירוביץ; דב לובמן; נחום טברסקי; הרב יוסף צבי הלוי (יפו); אליהו קראוזה; וילהלם הקר; הלל יפה; רפאל סברדלוב; הרב צבי פסח פרנק 1914- 1918 L2\117
עזרה וטיפול בארץ בילדים יתומי הפרעות מרוסיה, התכתבות בנידון. בין המתכתבים: צבי הירשפלד; הרב אברהם יצחק הכהן קוק; ארתור רופין; דוד לבונטין; דוד לובמן; מרכז אגודת המורים; רבי לייב הרשל (דיין בירושלים); אמה גוטהייל; מנחם שיינקין; יצחק לוי; חיים בוגרשוב; נ.[?] ויץ; אלעזר גרינהוט; יוסף [?] ספיר (אודסה); אוטו ורבורג; אפרים כהן; חמדה בן יהודה; וילהלם ברין; י.[?] פלדמן (ר' בנימין); אליעזר בן יהודה; זאב לייבוביץ; יצחק סירקין; יהודה יונוביץ (הוועד המפקח על בתי הספר העבריים בירושלים); ורה פינצובר; איטה ילין; דוד ילין; ויקטור יעקובסון; דב לובמן; יחיאל צ'לנוב 1907- 1915 L2\97\1
ד"ר ויקטור יעקבסון וריכרד ליכטהיים, נציגי ההנהגה הציונית בקושטא. התכתבות כללית הכוללת בין השאר התייחסות לבעיה של מכירת יבול ההדרים ונסיעת פבזנר [?] לארצות הברית. כולל גם מכתבים בודדים מ1917 1914- 1914 L2\34\2
בית הדין של הקונגרס הציוני ובית דין הכבוד של ההסתדרות הציונית. התכתבויות וגביית עדויות בקשר למשפטים של הקונגרס, הכוללים משפטים בין ד"ר ניסן קצנלסון ומרדכי בן הלל הכהן; מרכז ציוניי רוסיה ואפ"ק 1910- 1914 L2\37