תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158000134d</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L4</symbol><object_name>L4 - ועד הצירים יפו</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1918</from_year><to_year>1921</to_year><description_eng>Zionist Commission, Jaffa</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>10.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה במלואה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
ועדת החלוקה של ארגון ה"ג'וינט", ניו יורק. התכתבות כללית 1918- 1919 L4\639
התאחדות ציוני אמריקה (Zionist Organization of America). העתקים של מכתבים מאת חיים וייצמן אל ארתור ג'יימס בלפור ולואיס ברנדייס, בנוגע לפגישתו עם ססיל רודס[?] ותזכיר בנוגע לדעותיו של מר [?] וילהמסקי בנוגע להתיישבות 1918- 1918 L4\299
מאורעות 1920 בארץ ישראל. עדויות שניתנו לגבי הפרעות בירושלים, כולל עדויות שניתנו בפני ועדת פלים (Pallin) ועדויות מאת [?] סטורס וד.[?] דה סולה פול 1920- 1920 L4\837
מאורעות 1920 בארץ ישראל. עדויות שניתנו לגבי הפרעות בירושלים, כולל עדויות שניתנו בפני ועדת פלים (Pallin) 1920- 1920 L4\836
משרד המושל הצבאי, חיפה. התכתבות בנוגע לשימוש בדינמיט וחומרי נפץ 1919- 1919 L4\336
התכתבות עם ועד העיר של יהודי חיפה 1919- 1919 L4\337
התכתבות בנוגע לשילוב של יהודים במשרדי ממשלה בירושלים 1918- 1919 L4\339
משרד המידע וסוכנות הידיעות האנגלו יהודית, לונדון, תזכירים והתכתבות 1918- 1918 L4\323
התאחדות ציוני אמריקה (Zionist Organization of America). התכתבות כללית בענייני סיוע 1918- 1919 L4\315
התאחדות ציוני אמריקה (Zionist Organization of America). מכתב אל אהרון אהרונסון בנוגע לנסיעתו לארצות הברית (יולי 1918). כולל הנחיות בנוגע לנסיעה 1918- 1918 L4\317
התאחדות ציוני אמריקה (Zionist Organization of America).התכתבות עם מר ס.ס. [?] בלום, פילדלפיה, בנוגע להקמת מפעל בארץ ישראל 1919- 1919 L4\320
התאחדות ציוני אמריקה (Zionist Organization of America). התכתבות עם לואיס ברנדייס, כולל סקירה אודות ארץ ישראל 1918- 1919 L4\322