תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158000134d</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L4</symbol><object_name>L4 - ועד הצירים יפו</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1918</from_year><to_year>1921</to_year><description_eng>Zionist Commission, Jaffa</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>10.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה במלואה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
ועדת החלוקה של ארגון ה"ג'וינט", ניו יורק. התכתבות כללית 1918- 1919 L4\639
התאחדות ציוני אמריקה (Zionist Organization of America). העתקים של מכתבים מאת חיים וייצמן אל ארתור ג'יימס בלפור ולואיס ברנדייס, בנוגע לפגישתו עם ססיל רודס[?] ותזכיר בנוגע לדעותיו של מר [?] וילהמסקי בנוגע להתיישבות 1918- 1918 L4\299
משרד המושל הצבאי, חיפה. התכתבות בעניינים מדיניים 1919- 1919 L4\334
משרד המושל הצבאי, חיפה. התכתבות בנוגע לגובה המסים סירחאן אפנדי, חדרה 1919- 1919 L4\332
משרד המושל הצבאי, יפו. התכתבות כללית 1918- 1919 L4\354
משרד המושל הצבאי, יפו. התכתבות בנוגע למלון הרדג (Hardegg) 1919- 1919 L4\356
הוועדה לסיוע לפליטים מסוריה וארץ ישראל (Comite D'assistance Aux Refugies de Syrie et Palestine), אלכסנדריה. התכתבות כללית עם ועד הצירים, יפו 1918- 1919 L4\325
הוועדה לסיוע לפליטים מסוריה וארץ ישראל (Comite D'assistance Aux Refugies de Syrie et Palestine), אלכסנדריה. התכתבות כלליץ עם ועד הצירים, יפו 1918- 1919 L4\326
משרד העיתונות של ועד הצירים. התכתבות עם אברהם לודביפול 1918- 1918 L4\347
תוכנית של יעקב טהון לגבי משרד העיתונות של ועד הצירים (01.05.1918) 1918- 1918 L4\349
משרד העיתונות של ועד הצירים. התכתבות בנוגע לפרסומים של אגודות ומוסדות ציוניים 1918- 1919 L4\351
משרד המושל הצבאי, יפו. התכתבות עם הצלב האדום האמריקאי 1919- 1919 L4\353