תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1580001358</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L18</symbol><object_name>L18 - חברת הכשרת היישוב בארץ-ישראל יפו תל-אביב ירושלים וברלין</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1908</from_year><to_year>1953</to_year><description_eng>Palestine Land Development Company, Jaffa, Tel-Aviv, Jerusalem, Berlin</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>66.2</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקו תיקים נבחרים</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
עבר הירדן. דו"חות על מצב הקרקעות, מסמכי הרכישה מריצ'רד יוז 1928- 1943 L18\7187
התכתבות עם אחוזות ואגודות להתיישבות: אחוזת חרקוב, אחוזת סמולנסק,אחוזת בני ציון – הרטפורד, אחוה, תקוות ישראל, אחוזה א' לונדון, אחוזה טרנסילבנית – גאולת אחוזה 1926- 1926 L18\2711
יהודה. התכתבות בעניין רכישת קרקעות שיך מוניס, חילופי קרקעות בקרבת עין חי ואום חזין, ורשימות רוכשים 1924- 1924 L18\7048
עין חי וביר עדש (כפר מל"ל). התכתבות בעניין מכירת קרקעות, ורשימת רוכשים (מס' קודם: 105/4) 1914- 1914 L18\6011
עין כרם. חוזים ושטרי בעלות בעניין אדמות מחמוד דוקה 1941- 1945 L18\7203
אדמות גבעת אליהו. התכתבות כללית עם קונים לפי סדר א"ב 1926- 1926 L18\600
אדמת היוונים ליד הירקון. אישור מכירת קרקע ליד הירקון מהפטריארכיה היוונית לחברת הכשרת היישוב 1921 L18\8027
ירושלים. רחביה ב'. שטרי מכירת נחלות, שטרי ואישורי ומשכנתא, תרשימי פרצלציה ומפות, התכתבות עם הפטריארכיה האורתודוקסית היוונית בענייני העברת תשלומים והתכתבות עם עיריית ירושלים בענייני תכנון 1928- 1934 L18\8007
חיפה. רושמיה א'. חישובי שטחי חלקות/מגרשים. המסמך היה ממוקם בין המפות בסימול L18M\5261, L18M\5262 L18\8039
גדרה. תעודות רישום של אדמות באזור גדרה (אל קטרה, מסמיה, קזזה, שחמה ועוד) המעידות על העברת בעלות לחברה, קבלות, חוזי מכירה ושטרי מכר המוכיחים בעלות קודמת של שלמה ברסקי על האדמות 1911- 1928 L18\8022
בנק אנגלו-פלשתינה. הסכמי משכנתא וחוזים עם החברה לגבי שטחים בחיפה וירושלים 1920- 1933 L18\8010
ירושלים. אדמת פיגמליון (אוליוותרי). רישומי מקרקעין, שטרי מכר, קבלות ואישורי העברת קרקעות לידי החברה 1947- 1949 L18\8014