תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1580001371</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L58</symbol><object_name>L58 - המשרד הקונטיננטלי של עליית הנוער פריס גנבה</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1945</from_year><to_year>1955</to_year><description_eng>Youth Aliyah Department, Continental/European Office, Geneva - Paris</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>13.5</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה במלואה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
המשרד במרסיי (נחום מנלזון). התכתבות בעיקר עם מחלקות הכספים והגזברות בפאריס, התכתבות עם הקונסוליה הישראלית ועם חברת "שוהם" [המוסד לעליה, לשעבר] 1953- 1953 L58\65
המשרד בפאריס. התכתבות מוסדות שונים, בין היתר, Service Europeen des Recherches des juifs deportes et disperses, "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע), התאחדות העולמית של הציונים הכללים, בעניין חיפושי ילדים 1947- 1947 L58\598
המשרד בפאריס (פריץ ליכטנשטניין). התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים בצרפת, בין היתר, W.I.Z.O, "ג'וינט" ו"הדסה" 1948- 1948 L58\577
המשרד במרסיי (נחום מנלזון). התכתבות עם לשכת עליית הנוער בירושלים, כולל מקרים פרטיים 1953- 1953 L58\120
המשרד במרסיי (נחום מנלזון). התכתבות עם לשכת עליית הנוער ועם אנשים פרטיים בטוניס 1955- 1956 L58\29
המשרד במרסיי (נחום מנלזון). העתקי מכתבים יוצאים 1955- 1955 L58\13
המשרד במרסיי (נחום מנלזון). התכתבות בענייני אדמיניסטרציה וגזברות 1956- 1956 L58\15
התכתבות כללית 1953- 1953 L58\36
העתקי מכתבים יוצאים, דצמבר 1952 1952- 1952 L58\143
רשימות ילדים שעלו לישראל ורשימות ילדים שהועברו בין בתי ילדים 1952- 1952 L58\45
רשימות ילדים שעלו לישראל 1951- 1953 L58\46
רשימות ילדים שהגיעו לצרפת מארצות שונות, ביניהן מצרים, מרוקו וטוניס 1949- 1950 L58\58