תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158000137b</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L16</symbol><object_name>L16 - המשרד הארץ-ישראלי באיטליה רומא</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1944</from_year><to_year>1954</to_year><description_eng>Palestine Office for Italy, Rome</description_eng><original_division_name>Ufficio Palestinese, Rome</original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>49.5</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
חשבונות של הג'וינט וענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1949- 1949 L16\429\3
עניינים שונים, ביניהם, עניינים כספיים, 1958, וענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1958- 1960 L16\696\6
עניינים שונים, ביניהם, עניינים כספיים, 1958, וענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1958- 1960 L16\696\1
עניינים שונים, ביניהם, עניינים כספיים, 1958, וענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1958- 1960 L16\696\5
עניינים שונים, ביניהם, עניינים כספיים, 1958, וענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1958- 1960 L16\696\3
תעודות בענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1948- 1948 L16\173
תעודות בענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1948- 1948 L16\104
עניינים שונים, ביניהם, עניינים כספיים, 1958, וענייני "ג'וינט" - הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע 1958- 1960 L16\696\4
עניינים שונים, ביניהם, עניינים כספיים, 1958, וענייני "ג'וינט" - הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע 1958- 1960 L16\696\2
ענייני "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) בטריפולי ובאיטליה 1949- 1949 L16\429\4
חשבונות מצרכים, "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע) 1948- 1948 L16\231
מכתבים בענייני "ג'וינט", הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע 1948- 1948 L16\176