תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158000137d</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L21</symbol><object_name>L21 - המשרד הארץ-ישראלי בלטביה ריגה</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1920</from_year><to_year>1939</to_year><description_eng>Palestine Office for Latvia, Riga</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
דו''חות ופרוטוקולים של ישיבות בעניין הכשרה מקצועית של חלוצים בלטביה (מס' קודם 2) 1934- 1935 L21\17
התכתבות עם משרדי ארץ ישראל בפולין, גרמניה וערים שונות בלטביה, בעיקר בענייני הכשרה מקצועית ועלייה לארץ ישראל, ורשימות שמיות של חלוצים (מס' קודם 5) 1933- 1933 L21\19
התכתבות, בעיקר בענייני עלייה, דו''חות וקטעי עתונים (מס' קודם 3) 1921- 1926 L21\36
בקשות ליציאה מלטביה של מועמדים לעלות לארץ ישראל (בציון כתובות מגורים) (מס' קודם 14/3) 1930- 1936 L21\54
שאלוני הכשרה מקצועית של חברי ארגונים ציוניים שונים בלטביה (מס' קודם 14) 1934- 1935 L21\79
פנקס המכיל רשימות של חלוצים מלטביה המועמדים לעלות לארץ ישראל (בצירוף תמונותיהם) (מס' קודם 13/2) 1935- 1939 L21\7
שאלוני הכשרה מקצועית של חברי בית''ר, בעיקר מריגה 1934- 1935 L21\9
קבלות והתכתבות בין משרדי קרן היסוד בריגה ובדוינסק (Dwinsk, Daugavpils), בעיקר בענייני עלייה (מס' קודם 11/2) 1924- 1925 L21\2
פנקס המכיל פרוטוקולים של ישיבות וקטעי עתונים (מס' קודם 1) 1920- 1925 L21\5
התכתבות עם משרדי ארץ ישראל, קרן היסוד וקרן קימת לישראל בליבאו (Libau, Liepae) (מס' קודם 12) 1925- 1931 L21\4
ביטאון "ארץ ישראל", גיליונות מס' 1-12 (מס' קודם 3) 1925- 1925 L21\38
שאלוני הכשרה מקצועית של חברי ארגונים ציוניים שונים בליבאו (Libau, Liepae), לטביה (מס' קודם 14) 1935- 1935 L21\86