תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15800013bb</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L72</symbol><object_name>L72 - המשרד הארץ-ישראלי ברלין</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng>Palestine Office, Berlin</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
המשרד הארץ ישראלי בברלין. העתקי חוזרים (Informations-Rundschreiben), מספרים 1-7, עם מידע מפורט והנחיות לעולים בכוח, עם תוכן העניינים, 23.10.1933-20.2.1934 1933- 1934 L72\1
הנחיות בדבר בדיקות רפואיות של המועמדים להכשרה לקראת עלייה ומידע על המצב בארץ ישראל (אפריל 1933) 1933- 1933 L72\4
תעודת עולה מספר 2053 של פיליפ גוולבר, שהוצאה בברלין, 1.10.1934 1934- 1934 L72\5
המשרד הארץ ישראלי בברלין. העתקי חוזרים (Informations-Rundschreiben), מספרים 33-52 (גיליונות אחדים חסרים), עם מידע מפורט והנחיות לעולים בכוח, 11.6.1936-9.12.1937, כולל בעניין הכשרת עולים מן המעמד הבינוני והוראות בעניין העברת כספים של העולים לארץ ישראל 1936- 1937 L72\3
המשרד הארץ ישראלי בברלין. העתקי חוזרים (Informations-Rundschreiben), מספרים 15-32 (חסרים הגיליונות 26 ו-29), עם מידע מפורט והנחיות לעולים בכוח, עם תוכן העניינים, 20.6.1935-19.5.1936, כולל שאלונים של מועמדים לעלייה ומידע על סוגים שונים של רישיונות עלייה 1935- 1936 L72\2