תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15800013be</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>S2</symbol><object_name>S2 - מחלקת החינוך (כולל מחלקת החינוך של המשרד הארץ-ישראלי ושל ועד הצירים)</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1913</from_year><to_year>1932</to_year><description_eng>Education Department (including Education Department of the Palestine Office and of the Zionist Commission)</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>29.2</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה במלואה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: S2 - מחלקת החינוך (כולל מחלקת החינוך של המשרד הארץ-ישראלי ושל ועד הצירים)

שם באנגלית: Education Department (including Education Department of the Palestine Office and of the Zionist Commission)


שנים: 1913- 1932

מידע על סריקה: נסרקה במלואה

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
כרטיס מורה ע"ש מוסינזון בן ציון 1919- 1923 S2\809
רשימה שמית של חברי ועד החינוך ופרוטוקולים מישיבות הוועד 1922- 1925 S2\621
ירושלים. דו"ח על שיעורי ערב מטעם חברת "עבריה" 1908- 1908 S2\307
התכתבות בעניינים אישיים מאת הנרייטה סאלד ויצחק ברקסון 1928- 1928 S2\178
מוסדות החינוך וועדי הקהילות בדמשק, בצידון ובביירות S2\579
התכתבות בין ועד החינוך לבין מרכז המורים; פרוטוקולים והחלטות 1914- 1915 S2\483
התכתבות עם דוד ילין, העומד בראש הוועד המפקח על בתי הספר, בקשר לבתי ספר בירושלים 1915- 1915 S2\301
צפת. מכתב של אפרים כהן רייס על תקרית בין חיילים טורקים לבין אזרח אוסטרי 1909- 1909 S2\309
רשימות חודשיות בדבר של איחורים וחיסורים של תלמידים ומורים במקומות שונים 1923- 1925 S2\118
התכתבות כללית עם פונים, ספטמבר 1925 - ספטמבר 1926 (מסודר לפי א"ב, אותיות ב'-ג') 1925- 1926 S2\82\2
התכתבות כללית עם פונים, ספטמבר 1925 - ספטמבר 1926 (מסודר לפי א"ב, אות א') 1925- 1926 S2\82\1
התכתבות כללית עם אנשים (מסודר לפי א"ב, אותיות ה'-ט') 1924- 1925 S2\4\2