תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15800013c0</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L67</symbol><object_name>L67 - מערכת כתבי הרצל</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1957</from_year><to_year>1988</to_year><description_eng>Editorial Board of Herzl Writtings</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>2.8</items_total_meter><access_restrictions>8</access_restrictions><registration_method>3</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
דברי הרצל במושב הוועד הפועל בווינה, אפריל 1904 1904- 1904 L67\16
צילומי עמודים נבחרים מהעיתון "Le Temps", הכוללים דיווחים על ענייני האנרכיסטים 1894- 1894 L67\42
לוח כרונולוגי לתולדות צרפתית בשנים 1896-1870 ולוח כרונולוגי למהלך פרשת דרייפוס L67\40
מכתבים מירושלים בעיקר מרובין (Rubin ) לגרמניה, בעיקר משפלר ( Schafer) L67\50
מכתבים מירושלים בעיקר מרובין (Rubin ) לגרמניה, בעיקר משפלר ( Schafer) 1995- 1996 L67\52
נאומים והערות שהושמעו בקונגרס הציוני השלישי (אינם כוללים את נאום הפתיחה) 1898- 1898 L67\3
נאומים והערות שהושמעו בקונגרס הציוני השישי (אינם כוללים את נאום הפתיחה) 1903- 1903 L67\6
נאומים והערות שהושמעו בקונגרס הציוני החמישי (אינם כוללים את נאום הפתיחה) 1901- 1901 L67\5
נאומים והערות של הרצל שהושמעו בישיבת הוועד הפועל הגדול, וינה 1904- 1904 L67\9
מבחר מאמרים ונאומים ציוניים 1896- 1903 L67\11
צילומי תעודות לארון תצוגה ג, שהוכנו לקראת יסוד המוזיאון בשנת 1960 L67\24
"מבוא עברי לאגרות א (עד 1895) וליומן נעורים" מאת א. ביין L67\14