תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15800013c9</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>L75</symbol><object_name>L75 - חברת הכשרת היישוב סניף תל אביב</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng>Palestine Land Development Company, Tel Aviv Office</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>9.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>2</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
ג'בליה. התכתבות עם המשרד בירושלים בעניין מכירת קרקעות, ורשימות מגרשים 1930- 1930 L75\494
עין חי וחירבת עזון. התכתבות, בין היתר, עם המשרד בירושלים, בעניין רכישת קרקעות, אותיות א'-ת' 1926- 1926 L75\251
אדמות כרבת סמח, כפר קירסא, ערבין, ג'ורדיה ואדמית. מכתבים נכנסים בעניין רכישת קרקעות, אותיות ו'-ק' 1939- 1941 L75\69
קרקרה, ערבין, אמין נסיף וחרבת סמה (כרבת סמח). מכתבים נכנסים, בעיקר מהמשרד בירושלים בעניין רכישת קרקעות, אותיות א'-ת' 1937- 1938 L75\60
אדמת בית שאן, ברקיאט. מכתבים נכנסים בעניין רכישת קרקעות, אותיות נ'-ת', וקבלות שונות 1942- 1944 L75\62
מגדיאל. מכתבים נכנסים בעניין רכישת קרקעות ורשימות של קונים, אותיות א'-ה' 1928- 1928 L75\138
מכתבים נכנסים מאת ארגונים שונים, בעיקר בעניין מכירת קרקעות, אותיות ו'-ת' 1931- 1932 L75\117
מכתבים נכנסים מאת ארגונים שונים, בעיקר בעניין רכישת קרקעות והעברות כספים, אותיות ו'-ת' 1934- 1935 L75\132
תל נורדוי. העתקים של מכתבים יוצאים, בין היתר אל המשרד בירושלים, בעניין רכישת קרקעות 1928- 1928 L75\134
אל חרם. מכתבים נכנסים, בעיקר מהמשרד בירושלים בעניין רכישת קרקעות, בין היתר, על ידי קהיליית ציון אמריקאית, אותיות ו'-ל' 1933- 1935 L75\58
התכתבות עם המשרד בירושלים, בין היתר, בעניין רכישת קרקעות בתל נורדוי (אדמת מטרי) 1923- 1923 L75\48
חפצי-בה. מכתבים נכנסים בעניין רכישת קרקעות ורשימות שונות, אותיות ו'-ת' 1943- 1953 L75\24