תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15800013e2</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>KKL3</symbol><object_name>KKL3 - קרן קימת לישראל הנציגות בארץ-ישראל (במסגרת המשרד הארץ-ישראלי) והוועד לענייני קרן קימת יפו תל-</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1908</from_year><to_year>1922</to_year><description_eng>Palestine Agency (within the Framework of the Palestine Office) and the Jewish National Fund Commission, Jaffa (Tel-Aviv) -Jerusalem</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>6.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה במלואה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: KKL3 - קרן קימת לישראל הנציגות בארץ-ישראל (במסגרת המשרד הארץ-ישראלי) והוועד לענייני קרן קימת יפו תל-

שם באנגלית: Palestine Agency (within the Framework of the Palestine Office) and the Jewish National Fund Commission, Jaffa (Tel-Aviv) -Jerusalem


שנים: 1908- 1922

מידע על סריקה: נסרקה במלואה

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
בן שמן. התכתבות, כולל בעניינים משפטיים, בנוגע לתשלום חוב לט.[טוביה] דוניה (מס' קודם: 62) 1915- 1921 KKL3\787
חדרה, שכונת נחליאל. התכתבות עם ועד התימנים בנוגע למכירת דירות על ידי שוכרים תימנים ורשימות של דיירים (מס' קודם: 145) 1919- 1922 KKL3\1216
חדרה, שכונת נחליאל. התכתבות עם ועד המושבה בנוגע לשחיטה של התימנים ועניינים כספיים (מס' קודם: 144) 1913- 1917 KKL3\1203
חדרה, שכונת נחליאל. דו"חות והתכתבות בנוגע להעברת קרקעות ושטרי הענקת קרקעות (מס' קודם: 45) 1909- 1922 KKL3\684
חדרה, שכונת נחליאל. התכתבות עם מיכאל טיטלמן בנוגע לבתי התימנים (מס' קודם: 144) 1910- 1917 KKL3\1205
חדרה, שכונת נחליאל. התכתבות עם מיכאל טיטלמן בנוגע לבתי התימנים ובעניינים שונים (מס' קודם: 144) 1913- 1914 KKL3\1207
התכתבות בנוגע לתוספות ל"קוד בנטלי" (Bentley Code- קוד סמוי לכינויים ושמות) והתכתבות בעניינים שונים עם זלמן שוקן (חלק בגרמנית) (מס' קודם: 7) 1922- 1922 KKL3\508
מכתבים מאת הלשכה הראשית בקלן אל ארתור רופין ואחרים (בגרמנית) (מס' קודם: 9) 1913- 1913 KKL3\515
התכתבות בין הלשכה הראשית בקלן, המשרד הארץ ישראלי ואחרים (בגרמנית) (מס' קודם: 10) 1914- 1914 KKL3\516
התכתבות בעניינים שונים בין הלשכה הראשית בהאג והמשרד הארץ ישראלי (בגרמנית) (מס' קודם: 11) 1916- 1917 KKL3\518
התכתבות בנוגע לתפקידי קרן קימת לישראל בארץ ישראל ובעניינים כספיים (מס' קודם: 12) 1920- 1920 KKL3\520
התכתבות בעניינים כספיים ומאזנים של המשרד ושל יישובים שונים (מס' קודם: 20) 1918- 1918 KKL3\541