תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f584</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A9</symbol><object_name>A9 - אוסף אלתר דרויאנוב - ברית ראשונים לתולדות "חיבת ציון"</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1846</from_year><to_year>1967</to_year><description_eng>Alter Druyanow Collection on the History of the "Hibat Zion" Movement</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>2.0</items_total_meter><access_restrictions>6</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקו תיקים נבחרים</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: A9 - אוסף אלתר דרויאנוב - ברית ראשונים לתולדות "חיבת ציון"

שם באנגלית: Alter Druyanow Collection on the History of the "Hibat Zion" Movement


שנים: 1846- 1967

מידע על סריקה: נסרקו תיקים נבחרים

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
רשימות תיקים ישנות של אוסף אלתר דרויאנוב ו"ברית ראשונים", כולל סקירה ביוגרפית של דרויאנוב מאת יוסף קלויזנר, מפתח בסדר אלפביתי של שמות האנשים והארגונים, הערות ונספחים שונים, בין היתר רשימת התמונות שהועברו לאוסף התצלומים, ורשימת הכרוזים שהועברו לאוסף הכרוזים והכרזות (כתב מכונה ותוספות בכתב יד) A9\211
"מצדה", כתב העת בהוצאת התאגדות הסטודנטים הרוויזיוניסטים בירושלים. גליון חג השבועות תרצ"ג, המכיל מאמר "מצדה" מאת פרופסור יוסף קלוזנר 1933- 1933 A9\197
רשימות תיקים ישנות של אוסף דרויאנוב ו"ברית ראשונים" (כתב מכונה, כתב יד) 1937- 1955 A9\213
קטעי עיתונים, חוברות, דברי דפוס בעניין קומוניסטים וסוציאליסטים יהודיים, בפרט בארץ ישראל; בין היתר כרוזים וקול קורא מאת המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה (פ.ק.פ - פאלעסטינישע קאומוניסטישע פרטיי) 1919- 1936 A9\193
רשימות תיקים ישנות של אוסף אלתר דרויאנוב ו"ברית ראשונים" (כתב מכונה, כתב יד) A9\212
35 מכתבים, גלויות ומברקים (העתקים ומכתבים שנשלחו) מאת ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה", אודיסה (חתומים אברהם גרינברג, מנשה מרגלית, משה יהודה לייב ליליינבלום, זלמן אפשטיין ואלתר דרויאנוב), אל: הברון אדמונד רוטשילד; מאירסון; הרב שלמה הכהן אהרונסון בעיר גלוכוב, פלך צ'רניגוב; יהושע אייזנשטדט; נחום גרינברג בעיר ברשד; המטיף יהודה לייב צבי יבזרוב; שמואל בורשטיין בקוסובה, על יד גרודנה; שמואל כהן בוויליזש; הרב יחיאל מיכל פינס; צבי פרילוצקי; יעקב צויזמר בוויניצה, יואל ריבלין וחברי אגודת חובבי ציון בווילנה (תרנ"ב - תרס"ד) 1892- 1904 A9\25
26 מכתבים מאת אנשים שונים אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית") לתולדות הציונות ברוסיה שליד חברת "קיבוץ גלויות", תל אביב, ואל חברי ועד החברה אלתר דרויאנוב, שמואל ינובסקי וזלמן אפשטיין, בעניין איסוף חומר לתולדות הציונות ברוסיה (מסודר במעטפות, לפי שמות, נושאים ושנים; סה"כ 23 מעטפות) 1929- 1932 A9\165
23 מכתבים מאת מאת נציגי "לשכת ההנהגה הזמנית לייסוד מזכרת משה מונטיפיורי בארץ הקדושה, מחלקה ראשונה" באודיסה, ביניהם יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, שמואל יוסף פין, אל הרב יחיאל מיכל פינס, בעניין סיוע לחברי תנועת ביל"ו וביסוס גדרה, ובעניינים שונים הקשורים לפעילותו של הוועד לחובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן) 1885- 1890 A9\51
ארכיון הרב שמואל מוהילבר. 16 מכתבים מאת הועד של החברה לתמיכת בני ישאל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בארץ ישראל, מאת אישים שונים ומקבוצת אכרים בפתח תקווה, תרמ"ה - תרנ"ב 1885- 1892 A9\63
תכנית בית המקדש בירושלים לפי הנביא יחזקאל, רישום בידי הגר"א (רבי אליהו בן שלמה זלמן) - הגאון מווילנה (נדפס בגרודנה, 1820) 1820- 1820 A9\204
ארכיון אליעזר מרדכי אלטשולר (1844 - 1921). כתב יד של זכרונותיו עם תוספת מאת בנו עד שנת תרפ"ג; כתב יד של יומנו של אליעזר מרדכי אלטשולר מביקורו בארץ ישראל (תרמ"ד - תרמ"ה); 3 נוסחאות חלקיות של כתב היד "נטעי הארבלי" בעניין תולדות ישוב ארץ ישראל ופעולות אלטשולר; רשימת הסתעפותה של משפחת אלטשולר בשנים תר"ד - תרע"ז 1883- 1923 A9\79
השמטות מה"כתבים" מאת אלתר דרויאנוב (12 עמ' בכתב יד) והשלמות ל"כתבים" (16 עמ' בכתב יד) A9\206