תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f597</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A43</symbol><object_name>A43 - בן-יהודה אליעזר</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1858</from_year><to_year>1922</to_year><description_eng>Ben-Jehuda, Eliezer</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>1.7</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקו תיקים נבחרים</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
מאמר על דבורה בן-יהודה מאת דוד יודילביץ A43\142
מכתבים נכנסים לחמדה בן-יהודה מאנשים ומוסדות שונים בעניינים פרטיים ובעניין המילון 1903- 1951 A43\136
תעודות בעניין סרטים והצגות אודות אליעזר בן יהודה 1967- 1991 A43\197
רשימות טיוטה בעניין הוריהם ושאר בני המשפחה, בין היתר מילים למילון, שרשמו דולה ואהוד בן יהודה [?] ילדיהם של חמדה ואליעזר בן יהודה, ותעודות שונות [לקראת הוצאת "ספר חמדה" ב"הוצאת הספרים ביאליק"?] A43\200
רשימת התיקים של ארכיון אליעזר בן יהודה A43 A43\209
דברי דפוס אודות אליעזר בן יהודה והמילון שלו, בין היתר שירים, ומאמרים בעיתונים ובכתבי עת A43\208
קטעי עיתונים והתכתבות בעניין בתיו של אליעזר בן יהודה בירושלים (בשכירות עם רעייתו דבורה בבית ערבי ברחוב "החבשים", ולאחר מכן עם רעייתו השנייה חמדה בשכונות "מחנה יהודה" ובית "מתן-עם" ב"תלפיות 1964- 1987 A43\199
רשימות טיוטה מאת דולה בן יהודה ויטמן בעניין זיכרונותיה מבית הוריה אליעזר וחמדה בן יהודה A43\207
תעודות ורשימות אודות דבורה בן יהודה (יונס), בין היתר העתקי מכתבים מאת בעלה אליעזר וקישורים עם אחותה חמדה A43\206
מאמרים ורשימות בעניין בנימין זאב באכר (בכר) ומילון בן יהודה A43\196
מכתבים מאת חמדה בן יהודה אל בתה דולה בן יהודה ויטמן בארצות הברית 1949- 1951 A43\205
מכתבים מאת דולה בן יהודה ויטמן בארצות הברית אל אימה חמדה בן יהודה 1948- 1951 A43\204