תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f6aa</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J8</symbol><object_name>J8 - כופר היישוב ומגבית ההתגייסות וההצלה תל-אביב</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1936</from_year><to_year>1949</to_year><description_eng>"Kofer Hayishuv" and "Magbit ha-Hitgaysut ve-ha-Hatzala" (Recruiting and Rescue Fund)</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>14.5</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: J8 - כופר היישוב ומגבית ההתגייסות וההצלה תל-אביב

שם באנגלית: "Kofer Hayishuv" and "Magbit ha-Hitgaysut ve-ha-Hatzala" (Recruiting and Rescue Fund)


שנים: 1936- 1949

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
התכתבות בענייני העסקת עובדים, בקשות עבודה, תזכירי ישיבות ורשימות של עובדים, מרץ - אפריל 1944- 1944 J8\522
התכתבות בענייני העסקת עובדים, מרץ-מאי 1946- 1946 J8\533
התכתבות עם "הסתדרות פועלי אגודת ישראל" בנוגע להשתתפותם במגבית ההתגייסות וההצלה ובעניינים שונים 1942- 1948 J8\548
התכתבות בעניינים שונים, תזכירי ישיבות והעתקים של "לעסקננו - עלון אינפורמטיבי פנימי לעסקני מגבית התגייסות והצלה", ספטמבר-אוקטובר 1944- 1944 J8\549
העתקי מכתבים יוצאים מאת הוועדה לבעלי יכולת ומכתבים מאת תורמים שונים, ספטמבר-נובמבר 1944- 1944 J8\562
העתקי מכתבים יוצאים מאת הוועדה לבעלי יכולת אל תורמים שונים, יוני 1944- 1944 J8\564
התכתבות עם המחלקה לתרומת האימפורט בעניינים שונים, פרוטוקולים ודו"חות כספיים 1942- 1947 J8\579
רשימות והעתקי מכתבים יוצאים מאת המחלקה למקצועות חופשיים בעניין גביית תרומות מרופאים 1944- 1944 J8\599
התכתבות בעניין תשלום מס "ביטחון העם", חוזרים ופרוטוקולים, דצמבר 1947- 1947 J8\608
התכתבות עם "מרכז הסתדרות המורים העבריים", "הוועד למען החייל" ואחרים בעניין סיוע למורים מגוייסים ועניינים שונים 1944- 1944 J8\628
התכתבות בעניין גביית "מס הרדיו" באמצעות ארגוני הספורט השונים, אפריל 1940- 1940 J8\619
התכתבות בעניין גביית "מס הרדיו" באמצעות ארגוני הספורט השונים, מרץ 1940- 1940 J8\620