תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f6e7</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J32</symbol><object_name>J32 - פנקסים של כוללים ומוסדות היישוב הישן</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1847</from_year><to_year>1906</to_year><description_eng>Records of "Kolelim" (Organizations of Pre-Zionist Settlers in Palestine)</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.2</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקו תיקים נבחרים</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: J32 - פנקסים של כוללים ומוסדות היישוב הישן

שם באנגלית: Records of "Kolelim" (Organizations of Pre-Zionist Settlers in Palestine)


שנים: 1847- 1906

מידע על סריקה: נסרקו תיקים נבחרים

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
פנקס כולל הספרדים בירושלים. כתבים בעניין חלוקת ההכנסות בין האשכזנים והספרדים, ורשימות של הכנסות והוצאות, תר"ז - תר"ט 1847- 1866 J32\1
העדה הספרדית בירושלים. ספר העתקות של מכתבים מאת העדה הספרדית ואליה, תרס"ה - תרס"ו 1905- 1906 J32\2
העתקה של העדה הספרדית בירושלים. ספר העתקות של מכתבים מאת העדה הספרדית ואליה, תרס"ה - תרס"ו 1905- 1906 J32\10
העתקה בכתב יד של פנקס כולל הספרדים בירושלים. כתבים בעניין חלוקת ההכנסות בין האשכזנים והספרדים, ורשימות של הכנסות והוצאות, תר"ז - תר"ט 1847- 1866 J32\9
רשימה ישנה של תיקים J32\8
מכתב מאת יהודית בעיר פאס, מרוקו, אל הרב יעקב מאיר (תצלום) 1927- 1927 J32\7
פנקס נדבות לטובת בית המדרש "דורש ציון" בעיר ירושלים, מיסודו של יוסף בלומנטהאל. (תעודה בגודל חריג) 1878- 1894 J32\6
כולל חסידים. רשימת הנפטרים מכוללות (כוללים)"חסידים", תר"ן - תרנ"ז J32\5
כולל וויזניצא. פנקס המכיל רשימות של כולל וויזניצה (בוקובינה וגליציה) [הסריקות החסרות מרשומה 167 - 190 מצויות במסריקה 262 והילך] 1882- 1884 J32\3
כולל בוקובינה בארץ ישראל. רשימת הכספים שחולקו ב"חלוקה" לאנשי כולל בוקובינה בארץ ישראל 1890- 1892 J32\4