תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f6f4</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J58</symbol><object_name>J58 - תעודות לתולדות יסוד המעלה</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1879</from_year><to_year>1958</to_year><description_eng>Documents pertaining to the history of Yesod Hama'alah</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.2</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
זכרונות (בכתב יד) צבי אמיתי על חיי אביו משה ורהאפטיג J58\8
מסמך יסוד (בכתב יד) חברה קדישא של יסוד המעלה 2- 2 J58\10
תעודות (בכתב יד) והמלצות של בני משפחת גרינקר 2- 2 J58\4
מסמכי יסוד (בכתב יד) של קבוצת "לינת הצדק" על ידי חברי יסוד המעלה לצורך קיום מצוות ביקור חולים J58\7
מכתבי המלצה (בכתב יד) מרבנים אל יחיאל מיכאל גרינקר, שירים וחידות בכתב יד (כנראה מאת גרינקר) J58\14
מכתבי המלצה מרבנים על יחיאל דוד גרינקר, ומסמכי זיהוי רשמיים 1879- 1918 J58\13
התכתבות בין משה ורהאפטיג אל יצחק אפשטיין, מושקה ורהאפטיג, מרדכי בן הלל הכהן ואחרים J58\5
רשימת תיקים ישנה J58\15
התכתבות בין משה גרינקר לבין מיכאל גרינקר, אליהו הלוי ספיר, ועוד J58\6
כרך (מוקלד במכונת כתיבה) מספרו של א.מ. [?] חריזמן "נחשוני החולה, תולדות יסוד המעלה ומייסדיה" J58\1
פרוטוקול (בכתב יד), נאום והספד מהמושבה יסוד המעלה J58\3
כרך (מוקלד במכונת כתיבה) של אירועים ביסוד המעלה מאת מיכאל דוד גרינקר J58\2