תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f70f</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A116</symbol><object_name>A116 - בן-צבי יצחק</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1884</from_year><to_year>1963</to_year><description_eng>Ben-Zvi, Yitzhak</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>5.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניינים הבאים: הפיצוץ בחצר המוסדות בירושלים, הצעת חוקת סדרי השלטון לממשלה הזמנית, ועד עדת הספרדים בירושלים, כתבי יד עתיקים של השומרונים, מחלקת עליית ילדים ונוער, הוועד הלאומי, המשפטן רפאל למקין וועדת האו"ם בנושא רצח עם, מתן סיוע לפונים ומכתבי השתתפות בצער על נפילת הבן אלי 1947- 1948 A116\86\2
ידיעה מעיתון והתכתבות בעניינים הבאים: קרן קימת לישראל, "ברית ראשונים" [ארגון על מפלגתי העוסק בכינון קשרים בין ותיקי התנועה הציונית], הוועד הלאומי, החברה לחקירת ארץ ישראל, נושאים ספרותיים ועניינים מוניציפליים וכספיים ודו"ח על נתינותם של העולים 1939- 1940 A116\78\1
דו"חות והתכתבויות בעניין ועדת השמות לעירית טבריה 1942- 1942 A116\170
התכתבות, דו"חות ופרוטוקול מועצת "פועלי ציון" בעניין "אחווה" - חברה להתיישבות קואופרטיבית בארץ ישראל, ניו יורק 1918- 1918 A116\36
התכתבות, דו"חות, פרוטוקולים של ישיבות והזמנות לישיבות הנהלה של הוועד הלאומי 1923- 1926 A116\52\3
פרוטוקולים, כרוזים, חוזרים, דו"חות והתכתבות בענייני פעילות הועד הלאומי, בין היתר התנדבות לצבא הבריטי, הגבלת העלייה, תקציבים ותקצירי שיחות עם המזכיר הבריטי הקולונל סימס (SYMES) 1926- 1943 A116\52\4
התכתבות, דו"חות, פרוטוקולים של ישיבות, כרוזים וחוזרים בענייני הועד הלאומי לכנסת ישראל ,לרבות החלטה להפסיק את ההתדיינות עם הנציב העליון ולפנות ישירות לממשלה הבריטית על רקע המצב הקשה בארץ 1922- 1923 A116\52\2
התכתבות, דו"חות וידיעה מעיתון בענייני ביטחון, לרבות המאורעות ביפו, ההתקפה הערבית על הר טוב, הוצאת היהודים מהמשטרה והמהומות בכותל 1921- 1929 A116\52\7
דו"חות והתכתבות, לרבות בענייני מפלגת פועלי ארץ ישראל, הסוכנות היהודית וחברי הסתדרות הארצית של פועלי הרכבת, תזכירים שנשלחו למזכיר הממשלה והצעות לנציב העליון 1930- 1931 A116\60\1
סקירות, דו"חות, תזכירים והתכתבות בענייני הוועד הלאומי, "פועלי ציון", מפלגת פועלי ארץ ישראל, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ורכישת אדמות באזור פקיעין ובגליל העליון 1931- 1933 A116\63\1
התכתבות, דו"חות, פרוטוקולים, כרוזים, חוזרים והצעה לייסד ועד לאומי (תחילה זמני) לכנסת ישראל כולל פניות לנציב העליון הבריטי 1919- 1921 A116\52\1
התכתבות בעניינים אישיים, המלצות לקבלת משרה והשוטרים העבריים 1925- 1925 A116\97