תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f73c</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A175</symbol><object_name>A175 - קאופמן ריכרד</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1887</from_year><to_year>1958</to_year><description_eng>Kaufmann, Richard</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>7.5</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקו מפות</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
חיפה. שכונת בת גלים. תצלומים מוקטנים של תכניות ותצלומי אוויר A175\395
מאמרים, רשימות ופקודות רשמיות בענייני תכנון ובנייה. בעיקר עותקים של the Palestine Gazette, העיתון הרשמי של ממשלת המנדט 1929- 1945 A175\343\2
מאמרים, רשימות ופקודות רשמיות בענייני תכנון ובנייה. בעיקר עותקים של the Palestine Gazette, העיתון הרשמי של ממשלת המנדט 1925- 1947 A175\343\1
תעודות שונות מפעילות מוקדמת בגרמניה. פעילות בעיר Cassel בגרמניה. מבחן הדיפלומה בארכיקטטורה 1912- 1916 A175\394
התכתבות אישית. בעיקר בגרמנית של אסתר קאופמן, הבת של ריכרד קאופמן 1948- 1948 A175\352
בניין חברת הביטוח ג'נרלי, ירושלים. יומן ניהול יומי של ביצוע הפרויקט 1934- 1935 A175\15
בניין חברת הביטוח ג'נרלי, ירושלים. התכתבות בעיקר עם חברת הבנייה E. di A. Farrro 1934- 1936 A175\17
קטעי עיתונות. בין היתר בעניין תכנון ערי גנים בפלשתינה 1924- 1945 A175\20
קטעי עיתונות. בין היתר בנושא תכנון ערי גנים בפלשתינה 1918- 1957 A175\21
התכתבות בין ריכרד קאופמן לבין אבא עירוני. בין היתר בעניין תכנון וביצוע בית בוביס, חיפה, תכנון הסנטוריום בכרמל, וענייני המשרד המשותף 1936- 1939 A175\25
קריית חרושת (שכונת החמישים). התכתבות בעיקר בעניין תכנון עבור חברת נחלת יעקב 1935- 1936 A175\28
בית אהרונוביץ, תל אביב. התכתבות בין היתר עם ספקים וקבלנים בנוגע לעבודות הבנייה השונות 1933- 1935 A175\31