תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f75d</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J100</symbol><object_name>J100 - ברית הציונים הכלליים בארץ-ישראל תל-אביב</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1935</from_year><to_year>1964</to_year><description_eng>"Union of General Zionists", Tel Aviv</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.2</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
הליגה למען ביה"ס הכללי, התכתבות בענייני חינוך 1935- 1946 J100\3
פרוטוקולים מישיבת הנהלת הברית העולמית של הציונים הכלליים, ועדת הארגון,הלכה המוניציפלית, נשיאות הועה"פ וכו' 1936- 1958 J100\2
הציונים הכלליים; פרסומים וקטעי עיתונות 1931- 1958 J100\4
התכתבות כללית, כולל ענייני כספים 1944- 1964 J100\6
התכתבות בעניין פעולות הועה"פ, ועידות ארציות ועולמיות,התכתבות עם הסניפים, בחירות ארציות ומקומיות, רשימות מועמדים וצירים וכו' 1940- 1961 J100\5
ברית הציונים הכלליים - רשימת תיקים J100\7
פרוטוקולים מישיבת הנהלת הברית העולמית של הציונים הכלליים 1935- 1937 J100\1