תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f77a</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J113</symbol><object_name>J113 - הנהלת הסתדרות מדיצינית "הדסה"</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1918</from_year><to_year>1977</to_year><description_eng>Hadassah Medical Organization</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>153.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
קשרים עם הוועד היהודי האמריקאי המאוחד לסיוע ("ג'וינט"). התכתבות, רשימות של הוצאות, קטעי עיתונות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות ודו"חות של פעילות 1946- 1951 J113\6494
תיק אישי של ד"ר יצחק גורביץ'. תיק מס' 3 1927- 1928 J113\3426
תיק אישי של ד"ר יצחק גורביץ'. תיק מס' 2 1922- 1926 J113\3425
תיק אישי של ד"ר יצחק גורביץ'. תיק מס' 1 1919- 1922 J113\3424
קשרים עם מחלקת הבריאות הממשלתית (המנדטורית). התכתבות בעניינים מנהליים ומקצועיים, בהם: חיסונים בבתי הספר; רשימת רופאים, רוקחים ועובדים פרא-רפואיים לשנת 1926 1926- 1926 J113\1198
התכתבות עם אז"ע (OSE, אירגון הפועל לשמירת הבריאות של האוכלוסיה היהודית) בברלין 1922- 1923 J113\963
מכון פסטר, של אגודת הרופאים וחוקרי הטבע העבריים לענייני הבריאות בארץ ישראל, ירושלים. התכתבות עם המכון, בעיקר בנושאי כספים ומימון, ושיתוף פעולה בין שני המוסדות 1919- 1921 J113\1337
החברה להיגיינה רוחנית בארץ ישראל. תקנון החברה וייסודה; דו"חות כספיים; פרוטוקולים מישיבות; היגיינה רוחנית בקרב עולים חדשים; דו"ח על פעולות החברה לשנים 1946-1947 1946- 1949 J113\2301
השתלמות רופאים. התכתבות בעניין קורסי השתלמות לרופאים 1933- 1934 J113\148
השתלמות רופאים. התכתבות בעניין קורסי השתלמות לרופאים. 1935- 1936 J113\149
ריפוי בעיסוק 1946- 1946 J113\1971
ריפוי בעיסוק- התכתבות, פרוטוקולים, תוכנית הקורס לריפוי בעיסוק (1947) 1947- 1947 J113\1972