תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f77b</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J114</symbol><object_name>J114 - מועצת "הדסה" בישראל</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1940</from_year><to_year>1985</to_year><description_eng>Hadassah Council in Israel</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>67.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הלאומית של הדסה ושל הוועד הפועל של הדסה 1984- 1985 J114\2
המחלקה ליחסי ציבור ותיירות. התכתבות, דו"חות וסדרי יום בעניין אירועים שונים, כולל ביקורי משלחות 1985- 1985 J114\18
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הלאומית של הדסה ושל הוועד הפועל של הדסה 1982- 1982 J114\4
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הלאומית של הדסה ושל הוועד הפועל של הדסה 1984- 1984 J114\7
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הלאומית של הדסה ושל הוועד הפועל של הדסה 1981- 1981 J114\9
ועידת החורף של הדסה. מכתבי תודה והערכה לאישים ולמוסדות שונים בישראל שתרמו לכנס החורף 1985- 1985 J114\14
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הלאומית של הדסה ושל הוועד הפועל של הדסה 1984- 1985 J114\6
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הלאומית של הדסה ושל הוועד הפועל של הדסה 1981- 1984 J114\8
התכתבות וקטעי עיתונים שפורסמו על ידי החברה לתקשורת של צ'רלס לוין "סי אל סי" (CLC) 1982- 1985 J114\13
ועידת החורף של הדסה. התכתבות ורשימות הפצה של מוזמנים לאירועים חברתיים שונים שהתקיימו במסגרת הוועידה 1985- 1985 J114\15
ועידת החורף של הדסה. התכתבות וקטעי עיתונים, בין היתר, בקשר לקונצרט הגאלה (GALA HADASSAH CONCERT) 1984- 1985 J114\16
המחלקה ליחסי ציבור ותיירות. התכתבות, כולל בעניין משלחות "עמיתי הדסה" לישראל 1985- 1985 J114\17