תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f911</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A376</symbol><object_name>A376 - מוזס זיגפריד</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1887</from_year><to_year>1974</to_year><description_eng>Moses, Siegfried</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>2.8</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
התכתבות בנושא העתון "Juedische Welt-Rundschau" 1938- 1941 A376\65
התכתבות בנושא משפט אייכמן והתכתבות בין זיגפריד מוזס וחנה ארנדט 1960- 1963 A376\334
התכתבות ודברי דפוס בנוגע להסכם של ה- G.T.C עם מר ברגר בעניין שותפות במימון פרויקטים, רכישת קרקעות ופרצלציה גם בשרונה בתל אביב 1940- 1940 A376\296
הסכמים והתכתבות בעניין קנייה ומכירה של מגרשים ובתים ברחוב שפינזה בתל אביב על ידי "פאלינווסט" ו-G.T.C 1939- 1940 A376\259
התכתבות בנוגע למגרשים למכירה ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, בין השאר המשא ומתן בין קבוצת הטמפלרים ובין חברת "העברה" 1939- 1939 A376\234
התכתבות בין זיגפריד מוזס לבין מרטין וולפסון בנוגע למקור הקפה 1944- 1944 A376\364
התכתבות בין זיגפריד מוזס ובין בנו קאהן מ"התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה" בנושא שינוי שיטת הבחירות 1942- 1942 A376\363
התכתבות בעניין עסקה עם גרמניה ועניינים כספיים 1939- 1939 A376\362
התכתבות בנוגע לכרוז נגר הטרור היהודי, שעליו חתמו עגנון, כצנלסון, פרנקל והנרייטה סאלד 1939- 1939 A376\361
התכתבות בעניין התגייסות ל"מפדה האזרחי" בארץ ישראל 1939- 1939 A376\359
תגובות להצעה מאת אוארבך לחלוקת ארץ ישראל לקנטונים 1939- 1939 A376\360
"אחדות העם". התכתבות בעניין שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים 1939- 1939 A376\358