תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f978</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>K2</symbol><object_name>K2 - חלקי ארכיונים ומסמכים של ועדים מרכזיים ושל אגודות של חובבי ציון</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng>Partial archives and documents ofthe Central Committees and societies of Hovevei Zion (Lovers of Zion)</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: K2 - חלקי ארכיונים ומסמכים של ועדים מרכזיים ושל אגודות של חובבי ציון

שם באנגלית: Partial archives and documents ofthe Central Committees and societies of Hovevei Zion (Lovers of Zion)


רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
כרוז לייסוד חברה ליישוב ארץ ישראל, בחתימת צבי הירש קלישר, אליהו גוטמכר ול.ס. סקוטש L.S. Skutsch (גרמנית) 1862- 1862 K2\27
70 מברקים ומכתבי תנחומים אל ועד החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ הקדושה, אודיסא, לרגל פטירתו של משה ליב לילינבלום, ג' אדר תר"ע. בין המנחמים: אשר גינצברג "אחד העם", הרב שמואל מוהליבר, אלתר דרויאנוב, זלמן אפשטיין. כרוכים בכרך מיוחד 1910- 1910 K2\3
חוזי מכירה מאת הוועד הפועל בארץ ישראל של החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ הקדושה, (באמצעות הנציג חיים חיסין), של חלקות מתיישבים בבאר יעקב (בירסלם) ועין גנים (פיג'ה) 1908- 1908 K2\8\1
מכתב ו-2 שטרות של תשלומי חבר שנתיים (100 פרנק כל אחת) מאת "אגודת דורשי ציון" במינסק אל יוסף נוטס, וילנה 1890- 1891 K2\9
תעודת אישור בכתב יד מאת האגודה בווילנא לייסוד חדרה. ניתנה לצבי יהודה קוברסקי, שווינציאן, עם פירוט חלקו באדמות המושבה, תרנ"ה 1895- 1895 K2\10
מכתב ומכתב חוזר מאת הוועדה לתעמולה שליד הוועד המרכזי של חובבי ציון, ברלין, אל הרב הראשי מ. גידמן, בעניין השתתפותו בוועידה מטעמה העומדת להתכנס בעניין תמיכה במושבה "מחניים", 31.1.1900 1900- 1900 K2\11
חוזי מכירה מאת הוועד הפועל בארץ ישראל של החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ הקדושה (באמצעות הנציג חיים חיסין), של חלקות מתיישבים בבאר יעקב (בירסלם) ועין גנים (פיג'ה) 1908- 1908 K2\8\2
צילום של פרוטוקולים ותקנות של ביל"ו בנוסחים שונים 1882- 1883 K2\28
מקור וצילום של חוברת מאת אגודת "אהבת ציון", וינה, בין היתר ראשי פרקים של תקנון האגודה וקול קורא להצטרף אליה (עברית וגרמנית) 1891- 1891 K2\30
צילום של 2 חוזרים מאת לשכת ההנהגה הזמנית לייסוד מזכרת משה (מונטיפיורי) בחתימת יאסינובסקי ושאול פנחס רבינוביץ שפ"ר, תרמ"ו 1886- 1886 K2\29
אישור לרפאל סופרמן Rafal Soferman, קרקוב, בא כח המפלגה הציונית בבחירות בגורליציה Gorlice 1903- 1903 K2\18
ספר פרוטוקולים של אגודת "בני ציון", פאריס 1890- 1891 K2\20