תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f9c5</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A528</symbol><object_name>A528 - מיכלין אמנון</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1885</from_year><to_year>2011</to_year><description_eng>Michlin, Amnon</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>עברית</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: A528 - מיכלין אמנון

שם באנגלית: Michlin, Amnon


שנים: 1885- 2011


רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
מאמרים וקטעי עיתונים A528\47
מאמרים מאת אמנון מיכלין וצילומים של תעודות שונות בענייני תולדות הרפואה, הרוקחות ומדעי הטבע בארץ ישראל, כולל קטעי עיתונים, העתקי חוברות והעתקי מכתבים אל אמנון מיכלין מאת אנשים שונים A528\37
התכתבות בין אמנון מיכלין לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בעניין מחקרו ופרסומיו של מיכלין בדבר תולדות הרוקחות בארץ ישראל; אישורים ותעודות אישיות של אמנון מיכלין 1956- 2008 A528\46
מכתבים אל אמנון מיכלין ובני משפחתו מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בעניין מחקרו ופרסומיו של מיכלין; מכתבי תנחומים בקשר לפטירתו; סקירות ביוגרפיות שונות; נאומים ודברים שנאמרו באזכרתו; מודעות אבל וקטעי עיתונים הקשורים לפרסומיו ומחקרו של מיכלים; תעודות ורשימות בעניין פעילות החברה הישראלית לתולדות הרפואה והמדע (מקורות והעתקים בצילום) 1948- 2011 A528\42
תעודות אישיות, סקירות, אישורים, חשבונות ומרשמים, פרוטוקולי ישיבות במוסדות מדיציניים, רשימות, מכתבים, הודעות מודפסות, קטעי עיתונים בענייני תולדות הרוקחות בארץ ישראל; בין היתר תזכירים ופרסומים בדבר ייסוד התעשייה הפרמצבטית בארץ בנובמבר 1932 על ידי חברת "צרי" (בעיקר העתקים בצילום) 1892- 2009 A528\45
תעודות אישיות, תזכירים, סקירות, אישורים, חשבונות, מכתבים, רשימות, קטעי עיתונים וחוברות בענייני תולדות הרוקחות בארץ ישראל (בעיקר העתקים בצילום) 1906- 1992 A528\43
תעודות אישיות, סקירות ומאמרים, אישורים, חשבונות, מכתבים, רשימות, קטעי עיתונים וחוברות בענייני תולדות הרוקחות בארץ ישראל, בין היתר בעניין בוגרי האוניברסיטה האמריקנית בביירות (בעיקר העתקים בצילום) 1919- 2008 A528\44
רשימות רוקחים מבוגרי האוניברסיטה האמריקנית בביירות (העתקים בצילום של חלקי חובורת וכתבי מכונה) A528\41
בתי מרקחת בארץ ישראל בשנים 1910 - 1947. רשימות, אשורים, העתקי פרסומים; בין היתר רשימות בכתב ידו של אמנון מיכלין וקטעי חוברות בצילום A528\39
חוזרים מאת משרד הבריאות, אישורים, רשימות, הודעות והזמנות מודפסות מאת מוסדות שונים, מודעות אבל, קטעי עיתונים ופרקי חוברות, מכתבים שונים וסקירות ביוגרפיות בענייני תולדות הרוקחות ורוקחים בארץ ישראל מתחילת מאה העשרים (מקורות ובעיקר העתקי צילום) 2- 2000 A528\34
מאמר בכתב יד מאת אמנון מיכלין "יחסי הגומלין בין רופאים ורוקחים בתחילת המאה העשרים" (15 דפים, ללא תאריך) A528\40
תצלומים שונים בענייני רוקחות בארץ ישראל 1843- 1984 A528\38