תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014f9d1</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A559</symbol><object_name>A559 - שערי דוד</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1922</from_year><to_year>2003</to_year><description_eng>Shaari, David</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>1</access_restrictions><registration_method>1</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
רשימות על שנות המלחמה A559\45
קבוצת הנוער הציוני בקפריסין, שמות החברים. חוברות של "אגרת הנוער הציוני משנת תש"ז 1947- 1948 A559\37
סקירה על ארכיוני מחנה העקורים קפריסין; דברי דבוס ; שונות על קפריסין 1947- 1948 A559\42
3 סרטוטים על המגורים מקפריסין 1947- 1947 A559\40
ציונים כללים ממקומות שונים באירופה (תעודות שונות) 1933- 1935 A559\43
קטעי עיתונים מקפריסין על מחנות העקורים שם, אוקטובר 1946 (יוונית) 1946- 1946 A559\30
תעודות שונות על מחנה העקורים קפריסין והתארגנות עלייה משם 1947- 1948 A559\34
"על הסף" שבועון של תלמידי ובוגרי הסמינריון למדריכים של הג'וינט על שם פנחס רוטנברג בקפריסין, דצמבר 1948- יאנואר 1949. 1948- 1949 A559\35
שליחים, מפקדים, פעילים במחנה בקפריסין: רשימות של שליחים, פרוטוקולים של ישיבות (ברומנית), יומן של אל"מ אהרון זאב 1946- 1948 A559\39
עדויות על התארגנות העפלה במזרח אירופה ועל מחנה העקורים קפריסין של יוסף קלארמן, חנוך הילמן, משה (מוריס) לאם ; עדותו של יצחק ארצי על מחנות הקייץ "כנסת ישראל"של פליטים יהודים באירופה וקפריסין 1946- 1948 A559\33
יומן (ביידיש) ממחנה קייץ - קיבוץ "חנה סנש ב " קפריסין 1947- 1947 A559\32
רשימות ומאמרים על מחנה העקורים קפריסין. בתוך התיק חומר על השתייכות מפלגתית; שליחים ועדויות 1947- 1948 A559\31