תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158014fb23</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>AK786</symbol><object_name>AK786 - דורון (דיקמן) פרידריך שלום</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1917</from_year><to_year>2011</to_year><description_eng>Doron (Dickman), Shalom Friedrich</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: AK786 - דורון (דיקמן) פרידריך שלום

שם באנגלית: Doron (Dickman), Shalom Friedrich


שנים: 1917- 2011

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
תולדות חייו של שלום דורון (פרידריך פרץ דיקמן), עבודתו, פעילותו הציבורית וכתביו. סקירות ורשימות ביוגרפיות של שלום דורון, נאומיו ומאמרים עליו, זכרונות מאת דורון על משפחתו; חוברות, גליונות בודדים של עיתונים וקטעי עיתונים, המכילים מאמרים מאת שלום דורון בעניינים שונים, בעיקר על נושאי צבא ההגנה לישראל, האוניברסיטה העברית, "בני ברית העולמי" 1942- 2011 AK786\40
ענייני הארגון לשחרור פלסטין. תדפיס "The Palestine Liberation Organization: Liberation... or Liquidation?" מאת Israel Information Centre, ירושלים (נובמבר 1979); קטע העיתון "The Jerusalem Post" בעניין עמדת אש"ף (27.06.1980) 1979- 1980 AK786\57
העתקי מברק מאת אליעזר קפלן, תל אביב, אל פרנק גולגמן, נשיא המסדר של "בני ברית" עולמי בוושינגטון, בעניין היחסים בין "בני ברית" ובין ממשלת מדינת ישראל (16.03.1950) 1950- 1950 AK786\56
הוועידה הבינלאומית של "בני ברית" עולמי בפילדלפיה, אוקטובר 1971. התכתבות בין שלום דורון, ירושלים, לבין נציגי מרכז "בני ברית" בוושינגטון, טיוטות נאומים ומאמרים מאת שלום דורון בענייני הוועידה 1971- 1971 AK786\55
תזכיר מאת נציגי המועצה האזורית של לשכות "בני ברית" בירושלים אל פיליפ קלוצ'ניק (Philip M. Klutznick), נשיא הכבוד של "בני ברית" עולמי, שיקגו, 25.03.1982 (5 דפים בכתב מכונה, העתק בהדפסת צילום) 1982- 1982 AK786\54
פרסומים שונים בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי, ובדבר יהדות ברית המועצות ומסורבי עלייה AK786\53
הוועידה הכלכלית העולמית הראשונה בשנת תשכ"ח. אוסף מסמכים למזכרת שהוגש לשלום דורון, בין היתר התכתבות ודברי דפוס בעניין ארגון הוועידה 1968- 1968 AK786\5
"הוועידה הכלכלית תשכ"ח, סיפורו החד - צדדי של שלמה יחזקאלי" - זיכרונות מהוועידה הכלכלית העולמית הראשונה בשנת תשכ"ח 1989- 1989 AK786\4
הוועידה הכלכלית העולמית הראשונה בשנת תשכ"ח. התכתבות, סיכומי ישיבות, החלטות ורשימות שונות אודות הוועידה (שלום דורון היה מרכז הוועידה המכינה) 1968- 1968 AK786\3
הוועידה הכלכלית העולמית הראשונה בשנת תשכ"ח. קטעי עיתונים 1968- 1968 AK786\1
הוועידה הכלכלית העולמית הראשונה בשנת תשכ"ח. דברי דפוס 1968- 1968 AK786\2
מאמרים מאת יעקב כהן, מנהל "קרן הלל" של "בני ברית" בישראל: "התורה - תוכן ומיתודה חנוכית", "The Jewishness of Israel's Youth" (תדפיסים) 1961- 1973 AK786\52