תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158044e18b</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\5813</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>הירחון "עובדות ומספרים בישראל" ("Facts and Figures in Israel" \ "מספרים ועובדות על היישוב והמשק בארץ ישראל") - בולטין מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד והמחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל (כתב עת לסטטיסטיקה ואינפורמציה), ירושלים. התכתבות, חוזרים מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד, הצעות לעלון בשלוש שפות, רשימות משלוחי הירחון לוועדי קרן היסוד ולבודדים בישראל ובחוץ לארץ, דו"חות כספיים וסטטיסטיים מאת המערכת וההנהלה, זכרון דברים וגליונות בודדים של העלון (01.01.1947 - 19.11.1948)</description><from_year>1947</from_year><to_year>1948</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2</item_main_languge><original_number>121/260</original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: הירחון "עובדות ומספרים בישראל" ("Facts and Figures in Israel" \ "מספרים ועובדות על היישוב והמשק בארץ ישראל") - בולטין מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד והמחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל (כתב עת לסטטיסטיקה ואינפורמציה), ירושלים. התכתבות, חוזרים מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד, הצעות לעלון בשלוש שפות, רשימות משלוחי הירחון לוועדי קרן היסוד ולבודדים בישראל ובחוץ לארץ, דו"חות כספיים וסטטיסטיים מאת המערכת וההנהלה, זכרון דברים וגליונות בודדים של העלון (01.01.1947 - 19.11.1948)
סימול: KH4\5813


שנים: 1947- 1948

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע