תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15804cafa6</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A344\9</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>התכתבות בין גיורא יוספטל לבין נציגי מוסדות שונים בעניינים מדיניים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, יצחק טבנקין, לוי אשכול, גולדה מאיר, נחום גולדמן, פנחס לבון, אהרון בקר, אהרון רמז, זלמן ארן, גרשון אגרון, שאול אביגור, א. הרמן, אבא אבן, ישראל גורי, יזהר סמילנסקי, נתן רוטנשטרייך, דוד הורוביץ, משה דיין, מאיר יערי, אמנון לין, קלמן לוין, פנחס רוזן, ישעיהו פרדר, מנחם דורמן, ד. הכהן. בתיק גם מכתב מאת דוד בן-גוריון אל גאורג לנדאואר (01.12.1957) ודברי גיורא יוספטל לפני המשלחת הגרמנית להסכם השילומים (30.03.1952)</description><from_year>1952</from_year><to_year>1962</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: התכתבות בין גיורא יוספטל לבין נציגי מוסדות שונים בעניינים מדיניים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, יצחק טבנקין, לוי אשכול, גולדה מאיר, נחום גולדמן, פנחס לבון, אהרון בקר, אהרון רמז, זלמן ארן, גרשון אגרון, שאול אביגור, א. הרמן, אבא אבן, ישראל גורי, יזהר סמילנסקי, נתן רוטנשטרייך, דוד הורוביץ, משה דיין, מאיר יערי, אמנון לין, קלמן לוין, פנחס רוזן, ישעיהו פרדר, מנחם דורמן, ד. הכהן. בתיק גם מכתב מאת דוד בן-גוריון אל גאורג לנדאואר (01.12.1957) ודברי גיורא יוספטל לפני המשלחת הגרמנית להסכם השילומים (30.03.1952)

שנים: 1952- 1962

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע