תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805c4c4c</r_object_id><r_object_type>cza_map_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A175M</symbol><object_name>A175M - קאופמן, ריכרד. אוסף מפות ותוכניות</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1914</from_year><to_year>1962</to_year><description_eng>Kaufmann, Richard. Maps collection</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method>ממוחשב - סגור</registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>נסרקה בחלקה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: A175M - קאופמן, ריכרד. אוסף מפות ותוכניות

שם באנגלית: Kaufmann, Richard. Maps collection


שנים: 1914- 1962

מידע על סריקה: נסרקה בחלקה

צורת הרישום: ממוחשב - סגור

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
ירושלים. בית הכרם. תוכנית בניין ערים מוקדמת A175M\1\1
תל אביב, רחוב אליעזר בן יהודה, בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה, פרספקטיבה A175M\281\35
תל אביב. מפה טופוגרפית וגבולות של אדמת בית חרושת סיליקט. A175M\323\2
תל אביב. מפה טופוגרפית וגבולות של אדמת בית חרושת סיליקט. A175M\323\1
רמת השרון (רסקו). תכנית בגוש 6598 A175M\107\18
ירושלים. בית הכרם. חלוקה ליחידות על מפה טופוגרפית. A175M\1\7
שדה נחמיה. (חוליות). תוכניות מוקדמות. A175M\31\23
עין חרוד. מפת תכנון. סימון מיקום המבנים בתחומי גוש מס' 23162. סימון מערך דרכים. סימון שטחים ירוקים, שטח משתלה, בריכת שחיה A175M\452\2
עין חרוד. הרחבת חדר האוכל, מבט איזומטרי, חלופה א' מהתאריך 19.02.1948 A175M\525\1
עין חרוד. תכנית כללית להרחבת חדר האוכל, חזית דרומית וצפונית, חלופה א' מהתאריך 11.01.1948 A175M\525\3
ארץ ישראל, נצרת, גיליון מס' 5 A175M\526\5
ארץ ישראל, צפת, גיליון מס' 3. A175M\526\3