תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805fd1c3</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>PR24155</symbol><object_name>PR\24155</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>1</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: PR\24155

רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\24155\2
תש"ס
PR\24155\4
תשס"א , 2001
PR\24155\1
תשנ"ט
PR\24155\3
תש"ס
PR\24155\5
תשס"ב , 2001
PR\24155\19
2011, תשע"א
PR\24155\6
תשס"ג , 2002
PR\24155\7
תשס"ג , 2003