תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805fd483</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>PR132</symbol><object_name>PR\132</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>1</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\132\30
תשרי תשכ"ט - אלול תשכ"ט
PR\132\32
אלול תש"ל - אלול תשל"א
PR\132\34
תשרי תשל"ג - אלול תשל"ג
PR\132\13
כסלו תשי"ג - תשרי תשט"ו
PR\132\15
חשון תשט"ו - תשרי תשט"ז
PR\132\17
תשרי תשי"ז - אלול תשי"ז
PR\132\19
תשרי תשי"ט - אב תשי"ט
PR\132\36
תשרי תשל"ה - אב תשל"ה
PR\132\38
תשרי תשל"ז - אלול תשל"ז
PR\132\39
תשרי תשל"ח - אב תשל"ח
PR\132\41
תמוז תשל"ט - אלול תש"מ
PR\132\43
תשרי תשמ"ב - שבט תשמ"ב