תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805fd4ca</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>PR\139</symbol><object_name>PR\139</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>1</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\139\2
תשרי תרס"ג - אלול תרס"ג
PR\139\6
תשרי תרס"ח - אלול תרס"ח
PR\139\4
תשרי תרס"ו - אלול תרס"ו
PR\139\1
תשרי תרס"ב - אלול תרס"ב
PR\139\3
תשרי תרס"ד - אלול תרס"ד
PR\139\5
תשרי תרס"ז - אלול תרס"ז