תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805fd87e</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>PR\2730</symbol><object_name>PR\2730</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>1</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: PR\2730

רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\2730\5
יולי-ספטמבר 1962 עד מאי 1965
PR\2730\6
מאי 1966 עד מאי 1971
PR\2730\4
דצמבר 1960 עד מרץ-אפריל 1962
PR\2730\1
תש"ג (1943) עד אפריל 1955
PR\2730\2
יולי 1957 עד ספטמבר 1959
PR\2730\3
ינואר 1960 עד יולי 1960