תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805fdc8c</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>PR\24188</symbol><object_name>PR\24188</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>1</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: PR\24188

רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\24188\48
חורף 2009
PR\24188\45
חורף 2008
PR\24188\42
מרץ 2008
PR\24188\41
דצמבר 2007
PR\24188\40
אוקטובר 2007
PR\24188\4
קיץ 2003
PR\24188\3
קיץ 2001
PR\24188\1
אביב 2000
PR\24188\38
אפריל 2007
PR\24188\36
יוני 2006
PR\24188\33
ספטמבר 2005
PR\24188\8
סתו 2004