תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15805fdec5</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>PR42433</symbol><object_name>PR\42433</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>1</registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions></access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: PR\42433

רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\42433\2
כרך ד' חוב' 1 - כרך ז' חוב' 12, טבת תשי"ג - טבת תשי"ז. 01/1953 - 12/1956
PR\42433\7
כרך כ' חוב' 1 - כרך כ"ב חוב 12 , טבת תשכ"ט - כסלו תשל"ב, 01/1969 -12/1971
PR\42433\9
כרך כ"ו חוב' 1 - כרך כ"ח חוב' 12 , שבט תשל"ה - טבת תשל"ח, 01/1975 -12/1977
PR\42433\4
כרך י"א חוב'1 - כרך י"ג חוב' 12 ,טבת תש"ך כבלו תשכ"ג, 01/1960 - 12/1962
PR\42433\6
כרך י"ז חוב' 1 - כרך י"ט חוב' 12, שבט תשכ"ו - כסלו תשכ"ט, 1/1966 - 12/1968
PR\42433\8
כרך כ"ג חוב' 1 - כרך כ"ה חוב' 12, שבט תשל"ב - טבת תשל"ה, 01/1972 - 12/1974
PR\42433\10
כרך כ"ט חוב' 1 - כרך ל"א חוב' 12, שבט תשל"ח -טבת תשמ"א, 01/1978 -12/1980
PR\42433\1
כרך א' חוברת 1 - כרך ג' חוב' 7. סיון תש"י -כסלו תשי"ג, 05/1950 -12/1952
PR\42433\3
כרך ח' חוב'1 - כרך י' חוב' 12. שבט תשי"ז - כסלו תש"ך, 01/1957 - 12/1959
PR\42433\5
כרך י"ד חוב' 1 - כרך ט"ז חוב' 12 , טבת תשכ"ג - כסלו תשכ"ו, 01/1963 -12/1965