תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15811a3294</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>A585</symbol><object_name>A585 - אריאב הדסה</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><description_eng>Aruav, Hadassa nee Krupski</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: A585 - אריאב הדסה

שם באנגלית: Aruav, Hadassa nee Krupski


רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
תצלומים ונגטיבים של הדסה אריאב, בני משפחתה, ואחרים, בין היתר של פעילויות באגודת הבריאות ובצופים, תמונות מחזור וחגים A585\7
מכתבים אל בני משפחת קרופסקי בעניינים אישיים, בין היתר מאת דוב וברוריה אריאב מעין חרוד, ומשפחת פרומקין, מדגניה ב' 1948- 1965 A585\4
התכתבות בענייני בריאות הציבור, מכתבים אליה, בין היתר מאת המחלקה לחינוך של עיריית תל אביב בענייני עבודתה כמדריכה באגודת הבריאות של בית ספר לבנות ברח' שלמה המלך, תל אביב, 1937, ומכתבים מאת תלמידותיה 1935- 1943 A585\9
מכתבים מאת הדסה אריאב אל בני משפחתה בעניינים אישיים 1937- 1955 A585\1
מכתבים אל הדסה אריאב מאת בני משפחתה ואחרים, בעניינים אישיים 1928- 1981 A585\3
מכתבים אל הדסה אריאב מאת הוריה, מרדכי וצ'רנה קרופסקי, ומאת אחותה, שושנה, בין היתר בענייני המאורעות בירושלים, תש"ח 1948- 2 A585\8
יומן של הדסה אריאב בענייני "הלגיון", ירושלים, ומכתב מאת אחותה, שושנה, בענייני "הלגיון" 15.6.1928 A585\6
קטעי עיתונים ודברי דפוס A585\5
מכתבים מאת הדסה אריאב, בזמן שהותה במינכן, אל בני משפחתה בארץ, בעניינים אישיים ובעניין פעולותיה עם פליטים, הקמת בתי ספר, הוראת הילדים, וארגון עלייתם ארצה 1948 A585\2