תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15813fe69f</r_object_id><r_object_type>cza_microfilm_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>CM217</symbol><object_name>CM217</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1914</from_year><to_year>1929</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: CM217


שנים: 1914- 1929

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. מכתב מאת בלה הירש, דו''חות פעילות ותמונות שונות 1922- 1925 CM217\6
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. תזכירים ודו''חות שונים 1926- 1927 CM217\8
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. תמונה קבוצתית 1923- 1925 CM217\31
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. תמונות שונות 1925- 1925 CM217\10
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. אלבום תמונות ורנר ניסל ודברי דפוס שונים 1923- 1925 CM217\12
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. אלבום תמונות 1923- 1925 CM217\14
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. אלבום תמונות 1923- 1925 CM217\17
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. התכתבות אישית 1917- 1917 CM217\26
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. אלבום תמונות 1923- 1925 CM217\19
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. תמונה קבוצתית 1923- 1925 CM217\20
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. אלבום תמונות 1923- 1925 CM217\22
ועידת חברי התנועה בלאו-וייס. תמונה קבוצתית 1923- 1925 CM217\24