תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15814006b7</r_object_id><r_object_type>cza_microfilm_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>CM428</symbol><object_name>CM428</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1909</from_year><to_year>1979</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: CM428


שנים: 1909- 1979

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של אסיפות כלליות, 28.09.1909 - 23.05.1945 1909- 1945 CM428\3
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה, 14.03.1909 - 18.11.1929 1909- 1929 CM428\1
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של אסיפות כלליות, 28.04.1954 - 26.12.1979 1954- 1979 CM428\5
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של אסיפות כלליות, 24.05.1946 - 28.04.1954 1946- 1954 CM428\4
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה, 03.03.1930 - 28.10.1954 1930- 1954 CM428\2